2-ри „Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути“
София, България, 15-16 Ноември 2018
Slider

Концепция

2-ри „Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути“

 

София, България, 15-16 Ноември 2018г.

 

Обща концепция

История

През последните десетилетия туризмът се разраства с изключително бързи темпове и успя да се наложи като един от водещите социално-икономически отрасли. През 2017 г. над 1.3 милиарда  туристи са пътували по целия свят и Световната организация по туризъм към ООН предвижда, че ръстът на туристите ще продължава да се увеличава и през идната година. Желанието да се посетят и да се разгледат културно-историческите забележителности на посетените дестинации е главният фактор за прираста на туристи. Ето защо, развитието на културните ресурси  за целите на туризма е решаващо за увеличението на конкурентоспособността и привлекателността на туристическите дестинации. Нещо повече,  туристическите дестинации все повече биват ориентирани към трансграничното сътрудничество, за да диверсифицират предлаганите от тях туристически услуги и привлекат нови пазари и в този аспект, историческите маршрути, като Пътят на коприната, разкриват огромен неизползван потенциал. Културното наследство е заложено много дълбоко в колективната памет и идентичност на хората по целия свят. Дестинации, които разполагат с археологически обекти, древна архитектура, фолклорни обичаи и творчество и които са на територията на историческите маршрути са катализатор за обмяна на опит между хора и култури чрез развитието на туризма, като по този начин се  популяризира устойчивото развитие, благосъстоянието и спокойствието в тези райони.

Цели

Признавайки значението на културното наследство и туризма, 2-рият „Международен конгрес на световните цивилизации и исторически маршрути“ ще адресира възможните варианти, чрез които световните цивилизации могат да бъдат „върнати към живот“ чрез туризъм, и по-точно чрез мрежата, развита около историческите маршрути. Конгресът ще изследва как туризмът по тези маршрути може да играе водеща роля за създаването на нови социално-икономически възможности за развитието на местно, регионално и национално ниво, като в същото време материалното и нематериалното древно наследство бива опазвано и популяризирано.

Инициативата „Западният път на коприната“ на СОТ е пример за добра практика. Лансирана през 2017 г. като обща инициатива между СОТ и Европейския съюз, тя се фокусира върху развитието и разнообразяването на западната връзка от Пътя на коприната, район географски включващ държавите членки на Европейския съюз, но също и страни-партньори, които се намират по протежението на Средиземноморския басейн, Каспийско и Черно море. С материалното и нематериалното наследство по Пътя на коприната като обединяваща тема, инициативата има два стратегически стълба: (1) Проучване на Западният път на коприната, от което неразделна част е академичната общност на Западния път на коприната и (2) Изграждане на капацитет под ръководството на работна група Западния път на коприната. Докато първият стълб се отнася до създаването на съвместно туристическо проучване чрез обща методология, вторият стълб има за цел да се осигури жизнеспособност на инициативата в дългосрочен план чрез устойчиво транснационално туристическо сътрудничество. С две много успешни работни срещи за „Западния път на коприната“, проведени в Гърция (м. април 2017 г.) и България (м. юни 2017г.) и публикуването на пътна карта „Западен път на коприната“ през м. февруари 2018 г., която подчертава неизползвания потенциал на културно-историческото наследство на Пътя на коприната, разположено в Европа, инициативата достига до степен на развитие, която позволява партньорите по проекта да си поставят още по-амбициозни цели в области като развитие на продукт и изграждане на капацитет в допълнение към предишния основен фокус на „Западен път на коприната“ за привличане на обществено внимание.

Специалната сесия, посветена на „Западния път на коприната" ще послужи за проучване на наличните взаимодействия, а Европейската година на културното наследство и „2018 ЕС-Китай – година, посветена на туризма“ ще оформят широкообхватен дебат за културното наследство, туризма и необятните възможности, които се съдържат в него.

Участниците в Конгреса ще имат възможност да поставят фокус върху голямото културно богатство, обхващащо древните маршрути, да създават връзки помежду си и между изградените мрежи, разработени върху древните културни маршрути.

Съвместно организиран от Министерството на туризма на Република България и СОТ, Конгресът ще събере министри на туризма и заинтересовани страни от публичния и и частния туристически сектор от цял свят, както и международно признати професионалисти в областта на културата и културния туризъм.

Участници

Конгресът е насочен към всички заинтересовани страни в областта на туризма и културата и представители от свързаните с тях сектори:

Министерства на туризма и министерства на културата, национални туристически организации, организации за управление на дестинации, туристически и културни асоциации, частния сектор, специалисти по опазване и управление на културното наследство, неправителствени организации и медии.

Дневен ред

Конференцията ще се състои от среща на високо ниво и три интерактивни дискусионни панела.

 • Среща на високо равнище: Транснационално сътрудничество по исторически маршрути: Отбелязване на ключови инициативи и разглеждане на нови икономически перспективи
 • Сесия 1: Създаване на уникален туристически опит по историческите маршрути
 • Сесия 2: Инициатива „Западен път на коприната“ на СОТ: от повишаване на осведомеността до разработване на продукти и ангажиране на заинтересованите страни (работно заглавие)

Панелните дискусии ще подчертаят бързо разрастващия се маршрутно-познавателен туризъм, който изследва въздействието на развитието на културния туризъм и устойчивото развитие. Ще бъдат идентифицирани конкретните възможности и предизвикателства, които стоят пред световните цивилизации и културни маршрути, и как те да бъдат развивани в бъдеще.

Конгресът ще се проведе на фона на следните ключови въпроси: модели на управление (участие на заинтересованите страни), ангажираност на общността и устойчиво развитие, изграждане на капацитет, качествено преживявяне на посетителите, иновации и технологии, корпоративна социална отговорност и етика на устойчивия туризъм, публична информираност, интерпретация и ролята на туристите в популяризирането и защитата на културните ценности и наследство.

Програма

2-ри „Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути “

 

София, България, 15-16 Ноември 2018

София Хотел Балкан

Зала „Роял“

Програма

Сряда, 14 ноември

 

08:30 - 19:00       Настаняване на чуждестранните делегати

19:00 - 22:00       Вечеря в София хотел Балкан (само с предварителна покана)

 

Четвъртък, 15 ноември

 

08:00 - 09:00        Регистрация и кафе

09:00 - 09:45       Церемония по откриване

 • г-н Бойко Борисов, министър-председател на Република България (очаква се потвърждение)
 • г-н Зураб Пололикашвили, Генерален секретар на Световната организация по туризъм
 • г-жа Николина Ангелкова, министър на туризма на Република България
 • г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община (очаква се потвърждение)
 • г-н Вежди Рашидов, председател на Комисията по културата и медиите в Народното събрание на Република България
 • г-н Петър Кънев, председател на Комисията по икономическа политика и туризъм в Народното събрание на Република България

 

09:45 - 10:00        Обща снимка

 

10:00 - 12:00        Среща на високо ниво: Изследване на ролята на правителствата в създаването на исторически маршрути.

Правителствата играят важна роля в укрепването на културното наследство и по-специално в развитието на исторически маршрути, които често изискват силна политическа воля и ефективно транснационално сътрудничество. Този панел има за цел да обедини министри и други високопоставени лица, за да обсъдят начини за пълноценно използване на потенциала на културното наследство за развитието на туризма, като същевременно се гарантира, че той допринася за постигането на целите за устойчиво развитие

Модератор: г-жа София Маврацас, главен редактор на CNN, Гърция

 

Участници в срещата на високо ниво:

 

 • г-жа Николина Ангелкова, министър на туризма на Република България
 • г-н Али Мунесан, вицепрезидент на Ислямска Република Иран и ръководител на Организацията за културно наследство, занаяти и туризъм
 • д-р Тонг Кон, министър на туризма на Кралство Камбоджа
 • Посланик Майкъл Христидес, генерален секретар на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество
 • г-н Омер Арисой, заместник-министър на културата и туризма на Република Турция
 • г-жа Сайед Мостафави, заместник-министър на администрацията, финансите и туризма на Ислямска Република Афганистан
 • г-н Георгиос Циалас, държавен секретар за туристическа политика и развитие в Министерство на туризма Република Гърция
 • г-х Хайтам Матар, Изпълнителен директор на Организация за развитие на туризма на емирство Раш ал-Каймах, Обединените Арабски Емирства.

 

12:00 - 14:00        Обяд в „София хотел Балкан“

 

14:00 - 15:00       Откриване и посещение на туристическото изложение в Античен културно-комуникативен комплекс „Сердика“ (зона Ларгото): културна програма и представяне на български обичаи, традиции и занаяти. (изложението ще бъде отворено до 18:00 ч.)

 

15:00 - 17:00        Сесия 1: Създаване на туристическо преживяване, свързано с историческите маршрути и световните цивилизации

 

Ключовите исторически пътища са вдъхновявали пътешествия и са били  причина за откриването на нови територии. Възхвалявани в литературата, изкуството и киното, те допринасят за разгръщането на една уникална история, култура и природни дадености, като по този начин се превръщат в мощни промоционални инструменти. Този панел ще разгледа някои от най-известните пътища, за да разберем какво ги прави толкова уникални. Панелистите ще обсъдят начини за ефективно развитие на туристически продукти около тях, като се обърне специално внимание на подобряването на преживяването на посетителите и опазването на идентичността и автентичността на дестинацията.

 

Модератор: г-н Джон Бел, пътуващ журналист и писател

 

Участници:

 • „Виа Родопика“ и развитието на културно-историческия туризъм в България, проф. д.и.н. Николай Овчаров, Национален археологически институт с музей към Българска академия на науките и съветник на министъра на културата на Република България
 • „Маршрутът на финикийците“, д-р Антонио Бароне, директор на „Маршрута на финикийците“, Италия
 • Маршрутът „Свети Яков“, г-жа Мария Домингес, Директор „Туризъм“ в Държавна администрация на Галисия, Испания
 • Маршрут „66“, г-н Арон Махр, управител на Национална паркова служба, САЩ

 

10:00 – 18:00       Целодневно туристическо изложение: в Античен културно-комуникативен комплекс „Сердика“ (зона Ларгото), в рамките на което български общини и туристически фирми ще представят своите уникални културни и туристически продукти.

20:00 - 22:00        Гала вечеря в Централен военен клуб (само по предварителна покана)

Петък, 16 ноември

 

08:45 - 09:30      Кафе

09:30 - 09:50        Презентация: „Успешно промотиране и брандиране на исторически маршрут“

Промотирането играе важна роля за повишаване стойността на историческия маршрут. Ще бъдат представени ключови аспекти, свързани с успешното брандиране на марката и популяризирането на исторически маршрут, като се постави акцент върху ефективното използване на нови технологии и начини за ангажиране на всички заинтересовани страни.

 • г-н Йенс Траенхарт, Изпълнителен директор на Туристически офис „Меконг“, Кралство Камбоджа

09:50 - 10:30       Основно изказване: Една история на пътешественик: Аз изминах маршрута.

 • г-н Кай Маркус Ксион, екстремен спортист и активист ‘Run my silk road’

Г-н Ксион ще сподели своето вдъхновяващо пътешествие по Пътя на коприната както и многобройните приключения, срещи и предизвикателства, свързани с него.

 

10:30 - 11:00         Кафе-пауза

11:00 - 13:00         Сесия 2: Предизвикателства и възможности за развитие на транснационални туристически маршрути: по примера на „Пътя на коприната“.

 

Като част от Инициативата на СОТ По „Пътя на коприната“ , държавите членки на И, регионалните и местните органи за туризъм, академичните партньори и заинтересованите от частния сектор в туризма са наясно с важността на транснационалното сътрудничество и са готови да споделят общ път за развитие на историческите маршрути. Тази сесия ще дискутира потенциала на взаимосвързаните действия в областта на научните изследвания, мобилизирането на заинтересованите страни и изграждането на местен капацитет, като крайната цел е превръщането на Пътя на коприната в разпознаваем и популярен  транснационален туристически маршрут.

 

Модератор: г-н Патрик Фриц, технически координатор, отдел Tехническо сътрудничество и „Пътя на коприната“, Световната организация по туризъм (СОТ) 

 

Участници:

 • г-н Барнаби Дейвис, съосновател на „Eastguides West“
 • г-жа Стела Костопулу, професор по Регионално развитие и туризъм в университета „Аристотел“, гр. Солун, ръководител на Европейския интердесциплинарен туристически център за „Пътя на коприната“
 • Местен представител

 

10:00 - 18:00    Целодневно туристическо изложение и представяне на български традиционни продукти (Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“, зона Ларгото). Ще бъдат представени продукти на фермерски базар с възможност за закупуването им директно от производителя.

13:00 - 13:30       Закриване и обобщения

13:30 - 15:00       Обяд в „София хотел Балкан“

15:00 - 18:00       Полудневна туристическа обиколка на историческия център на гр. София

20:00 – 22:00       Вечеря в традиционен български ресторант (ресторант „Воденицата“) (само с предварителна покана)

Форма за регистрация

eyJpZCI6IjExIiwibGFiZWwiOiJcdTA0MjRcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0M2NcdTA0MzAgXHUwNDM3XHUwNDMwIFx1MDQ0MFx1MDQzNVx1MDQzM1x1MDQzOFx1MDQ0MVx1MDQ0Mlx1MDQ0MFx1MDQzMFx1MDQ0Nlx1MDQzOFx1MDQ0ZiIsImFjdGl2ZSI6IjEiLCJvcmlnaW5hbF9pZCI6IjEiLCJ1bmlxdWVfaWQiOiJ3ZWZqMiIsInBhcmFtcyI6eyJlbmFibGVGb3JNZW1iZXJzaGlwIjoiMCIsInRwbCI6eyJ3aWR0aCI6IjEwMCIsIndpZHRoX21lYXN1cmUiOiIlIiwiYmdfdHlwZV8wIjoibm9uZSIsImJnX2ltZ18wIjoiIiwiYmdfY29sb3JfMCI6IiM4MWQ3NDIiLCJiZ190eXBlXzEiOiJjb2xvciIsImJnX2ltZ18xIjoiIiwiYmdfY29sb3JfMSI6IiMzMzMzMzMiLCJiZ190eXBlXzIiOiJjb2xvciIsImJnX2ltZ18yIjoiIiwiYmdfY29sb3JfMiI6IiMzMzMzMzMiLCJiZ190eXBlXzMiOiJjb2xvciIsImJnX2ltZ18zIjoiIiwiYmdfY29sb3JfMyI6IiMzMzMzMzMiLCJmaWVsZF9lcnJvcl9pbnZhbGlkIjoiXHUwNDEyXHUwNDRhXHUwNDMyXHUwNDM1XHUwNDNiXHUwNDM4IFx1MDQ0MVx1MDQ0Mlx1MDQzNSBcdTA0M2ZcdTA0M2VcdTA0MzNcdTA0NDBcdTA0MzVcdTA0NDhcdTA0M2RcdTA0MzAgXHUwNDM4XHUwNDNkXHUwNDQ0XHUwNDNlXHUwNDQwXHUwNDNjXHUwNDMwXHUwNDQ2XHUwNDM4XHUwNDRmIiwiZm9ybV9zZW50X21zZyI6IiAgICBcdTA0MTFcdTA0M2JcdTA0MzBcdTA0MzNcdTA0M2VcdTA0MzRcdTA0MzBcdTA0NDBcdTA0MzhcdTA0M2MgXHUwNDEyXHUwNDM4IFx1MDQzN1x1MDQzMCBcdTA0MzdcdTA0MzBcdTA0NGZcdTA0MzJcdTA0MzVcdTA0M2RcdTA0MzhcdTA0NGYgXHUwNDM4XHUwNDNkXHUwNDQyXHUwNDM1XHUwNDQwXHUwNDM1XHUwNDQxIFx1MDQzNFx1MDQzMCBcdTA0MzJcdTA0MzdcdTA0MzVcdTA0M2NcdTA0MzVcdTA0NDJcdTA0MzUgXHUwNDQzXHUwNDQ3XHUwNDMwXHUwNDQxXHUwNDQyXHUwNDM4XHUwNDM1IFx1MDQzMlx1MDQ0YVx1MDQzMiBcdTA0MzJcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0MzhcdTA0NGYgXHUyMDFlXHUwNDFjXHUwNDM1XHUwNDM2XHUwNDM0XHUwNDQzXHUwNDNkXHUwNDMwXHUwNDQwXHUwNDNlXHUwNDM0XHUwNDM1XHUwNDNkIFx1MDQzYVx1MDQzZVx1MDQzZFx1MDQzM1x1MDQ0MFx1MDQzNVx1MDQ0MSBcdTA0M2RcdTA0MzAgXHUwNDQxXHUwNDMyXHUwNDM1XHUwNDQyXHUwNDNlXHUwNDMyXHUwNDNkXHUwNDM4XHUwNDQyXHUwNDM1IFx1MDQ0Nlx1MDQzOFx1MDQzMlx1MDQzOFx1MDQzYlx1MDQzOFx1MDQzN1x1MDQzMFx1MDQ0Nlx1MDQzOFx1MDQzOCBcdTA0MzggXHUwNDM4XHUwNDQxXHUwNDQyXHUwNDNlXHUwNDQwXHUwNDM4XHUwNDQ3XHUwNDM1XHUwNDQxXHUwNDNhXHUwNDM4XHUwNDQyXHUwNDM1IFx1MDQzY1x1MDQzMFx1MDQ0MFx1MDQ0OFx1MDQ0MFx1MDQ0M1x1MDQ0Mlx1MDQzOFx1MjAxYyBcdTA0M2RcdTA0MzAgMTUtXHUwNDQyXHUwNDM4IFx1MDQzOCAxNi1cdTA0NDJcdTA0MzggXHUwNDNkXHUwNDNlXHUwNDM1XHUwNDNjXHUwNDMyXHUwNDQwXHUwNDM4IDIwMTggXHUwNDMzLiBcdTA0MzIgXHUwNDMzXHUwNDQwLiBcdTA0MjFcdTA0M2VcdTA0NDRcdTA0MzhcdTA0NGYuICBcdTA0MWFcdTA0NGFcdTA0M2MgXHUwNDQyXHUwNDNlXHUwNDM3XHUwNDM4IFx1MDQzY1x1MDQzZVx1MDQzY1x1MDQzNVx1MDQzZFx1MDQ0MiBcdTA0MTJcdTA0MzBcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0NDJcdTA0MzUgXHUwNDM0XHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDNkXHUwNDM4IFx1MDQ0MVx1MDQzNSBcdTA0M2VcdTA0MzFcdTA0NDBcdTA0MzBcdTA0MzFcdTA0M2VcdTA0NDJcdTA0MzJcdTA0MzBcdTA0NDIuIFx1MDQxN1x1MDQzMCBcdTA0M2ZcdTA0M2VcdTA0MzJcdTA0MzVcdTA0NDdcdTA0MzUgXHUwNDM4XHUwNDNkXHUwNDQ0XHUwNDNlXHUwNDQwXHUwNDNjXHUwNDMwXHUwNDQ2XHUwNDM4XHUwNDRmOiBpbmZvQHdvcmxkY29uZ3Jlc3NiZy5jb20gIiwiZm9ybV9zZW50X21zZ19jb2xvciI6IiMwMDAwMDAiLCJoaWRlX29uX3N1Ym1pdCI6IjAiLCJyZWRpcmVjdF9vbl9zdWJtaXQiOiIiLCJ0ZXN0X2VtYWlsIjoiaW5mb0BteXN1cGVyLnNpdGUiLCJzYXZlX2NvbnRhY3RzIjoiMSIsImV4cF9kZWxpbSI6IjsiLCJmYl9jb252ZXJ0X2Jhc2UiOiIiLCJwdWJfcG9zdF90eXBlIjoicG9zdCIsInB1Yl9wb3N0X3N0YXR1cyI6InB1Ymxpc2giLCJyZWdfd3BfY3JlYXRlX3VzZXJfcm9sZSI6InN1YnNjcmliZXIiLCJmaWVsZF93cmFwcGVyIjoiPGRpdiBbZmllbGRfc2hlbGxfY2xhc3Nlc10gW2ZpZWxkX3NoZWxsX3N0eWxlc10+W2ZpZWxkXTxcL2Rpdj4ifSwiZmllbGRzIjpbeyJic19jbGFzc19pZCI6IjEyIiwibmFtZSI6ImdlbmRlciIsImxhYmVsIjoiXHUwNDFlXHUwNDMxXHUwNDQwXHUwNDRhXHUwNDQ5XHUwNDM1XHUwNDNkXHUwNDM4XHUwNDM1KiIsInZhbHVlIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6InJhZGlvYnV0dG9ucyIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJsYWJlbF9kZWxpbSI6IiIsImRpc3BsYXkiOiJjb2wiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsImljb25fY2xhc3MiOiIiLCJpY29uX3NpemUiOiIiLCJpY29uX2NvbG9yIjoiIiwidGVybXMiOiIiLCJvcHRpb25zIjpbeyJuYW1lIjoiTXIiLCJsYWJlbCI6Ilx1MDQxMy1cdTA0M2QifSx7Im5hbWUiOiJNcnMiLCJsYWJlbCI6Ilx1MDQxMy1cdTA0MzZcdTA0MzAifV19LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiI2IiwibmFtZSI6ImZpcnN0X25hbWUiLCJsYWJlbCI6Ilx1MDQxOFx1MDQzY1x1MDQzNSoiLCJwbGFjZWhvbGRlciI6IiIsInZhbHVlIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6InRleHQiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibWluX3NpemUiOiIiLCJtYXhfc2l6ZSI6IiIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIwIiwidm5fZXF1YWwiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIn0seyJic19jbGFzc19pZCI6IjYiLCJuYW1lIjoibGFzdF9uYW1lIiwibGFiZWwiOiJcdTA0MjRcdTA0MzBcdTA0M2NcdTA0MzhcdTA0M2JcdTA0MzhcdTA0NGYqIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiIiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJ0ZXh0IiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJEbGFqbm9zdCIsImxhYmVsIjoiXHUwNDE0XHUwNDNiXHUwNDRhXHUwNDM2XHUwNDNkXHUwNDNlXHUwNDQxXHUwNDQyKiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiIiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoidGV4dCIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IiIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJPcmdhbml6YWNpYSIsImxhYmVsIjoiXHUwNDFlXHUwNDQwXHUwNDMzXHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDM4XHUwNDM3XHUwNDMwXHUwNDQ2XHUwNDM4XHUwNDRmKiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiIiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoidGV4dCIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IiIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJEYXJqYXZhIiwibGFiZWwiOiJcdTA0MTRcdTA0NGFcdTA0NDBcdTA0MzZcdTA0MzBcdTA0MzJcdTA0MzAqIiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoiY291bnRyeUxpc3QiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibGFiZWxfZGVsaW0iOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsImljb25fY2xhc3MiOiIiLCJpY29uX3NpemUiOiIiLCJpY29uX2NvbG9yIjoiIiwidGVybXMiOiIifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiMTIiLCJuYW1lIjoiZW1haWwiLCJsYWJlbCI6IkVtYWlsKiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiIiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoiZW1haWwiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibWluX3NpemUiOiIiLCJtYXhfc2l6ZSI6IiIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIwIiwidm5fZXF1YWwiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIn0seyJic19jbGFzc19pZCI6IjEyIiwibmFtZSI6InRlbGVmb24iLCJsYWJlbCI6Ilx1MDQyMlx1MDQzNVx1MDQzYlx1MDQzNVx1MDQ0NFx1MDQzZVx1MDQzZCBcdTA0MzdcdTA0MzAgXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNkXHUwNDQyXHUwNDMwXHUwNDNhXHUwNDQyKiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiXHUwNDExXHUwNDM1XHUwNDM3IFx1MDQ0MFx1MDQzMFx1MDQzN1x1MDQ0MVx1MDQ0Mlx1MDQzZVx1MDQ0Zlx1MDQzZFx1MDQzOFx1MDQ0ZiBcdTA0MzggKywgXHUwNDNkXHUwNDMwXHUwNDNmXHUwNDQwLiAzNTk4ODgxMjM0NTYiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJ0ZXh0IiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsIm1pbl9zaXplIjoiOCIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IiIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJLYXRlZ29yaWEiLCJsYWJlbCI6Ilx1MDQxYVx1MDQzMFx1MDQ0Mlx1MDQzNVx1MDQzM1x1MDQzZVx1MDQ0MFx1MDQzOFx1MDQ0ZioiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJyYWRpb2J1dHRvbnMiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibGFiZWxfZGVsaW0iOiIiLCJkaXNwbGF5Ijoicm93IiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIiwib3B0aW9ucyI6W3sibmFtZSI6IlVjaGFzdG5payIsImxhYmVsIjoiXHUwNDIzXHUwNDQ3XHUwNDMwXHUwNDQxXHUwNDQyXHUwNDNkXHUwNDM4XHUwNDNhIn0seyJuYW1lIjoiTWVkaWkiLCJsYWJlbCI6Ilx1MDQxZlx1MDQ0MFx1MDQzNVx1MDQzNFx1MDQ0MVx1MDQ0Mlx1MDQzMFx1MDQzMlx1MDQzOFx1MDQ0Mlx1MDQzNVx1MDQzYiBcdTA0M2RcdTA0MzAgXHUwNDNjXHUwNDM1XHUwNDM0XHUwNDM4XHUwNDM4In0seyJuYW1lIjoiU3R1ZGVudCIsImxhYmVsIjoiXHUwNDIxXHUwNDQyXHUwNDQzXHUwNDM0XHUwNDM1XHUwNDNkXHUwNDQyIn1dfSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiMTIiLCJuYW1lIjoiVWNoYXN0aWUiLCJsYWJlbCI6Ilx1MDQyM1x1MDQ0N1x1MDQzMFx1MDQ0MVx1MDQ0Mlx1MDQzOFx1MDQzNSoiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJjaGVja2JveGxpc3QiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibGFiZWxfZGVsaW0iOiIiLCJkaXNwbGF5Ijoicm93IiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIiwib3B0aW9ucyI6W3sibmFtZSI6ImRlbl9wYXJ2aSIsImxhYmVsIjoiMTUuMTEuIChcdTA0MzRcdTA0MzVcdTA0M2QgXHUwNDNmXHUwNDRhXHUwNDQwXHUwNDMyXHUwNDM4KSJ9LHsibmFtZSI6IkRlbl92dG9yaSIsImxhYmVsIjoiMTYuMTEuIChcdTA0MzRcdTA0MzVcdTA0M2QgXHUwNDMyXHUwNDQyXHUwNDNlXHUwNDQwXHUwNDM4KSJ9LHsibmFtZSI6IkxhcmdvdG8iLCJsYWJlbCI6Ilx1MDQyMlx1MDQ0M1x1MDQ0MFx1MDQzOFx1MDQ0MVx1MDQ0Mlx1MDQzOFx1MDQ0N1x1MDQzNVx1MDQ0MVx1MDQzYVx1MDQzZSBcdTA0MzhcdTA0MzdcdTA0M2JcdTA0M2VcdTA0MzZcdTA0MzVcdTA0M2RcdTA0MzhcdTA0MzUgLSBcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0NDJcdTA0MzhcdTA0NDdcdTA0MzVcdTA0M2QgXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNjXHUwNDNmXHUwNDNiXHUwNDM1XHUwNDNhXHUwNDQxIFx1MDQxYlx1MDQzMFx1MDQ0MFx1MDQzM1x1MDQzZVx1MDQ0Mlx1MDQzZSJ9XX0seyJic19jbGFzc19pZCI6IjEyIiwibmFtZSI6IkdEUFIiLCJsYWJlbCI6Ilx1MDQyMVx1MDQ0YVx1MDQzM1x1MDQzYlx1MDQzMFx1MDQ0MVx1MDQ0Zlx1MDQzMlx1MDQzMFx1MDQzYyBcdTA0NDFcdTA0MzUgXHUwNDM0XHUwNDMwIFx1MDQzZlx1MDQ0MFx1MDQzNVx1MDQzNFx1MDQzZVx1MDQ0MVx1MDQ0Mlx1MDQzMFx1MDQzMlx1MDQ0ZiBcdTA0M2JcdTA0MzhcdTA0NDdcdTA0M2RcdTA0MzhcdTA0NDJcdTA0MzUgXHUwNDQxXHUwNDM4IFx1MDQzNFx1MDQzMFx1MDQzZFx1MDQzZFx1MDQzOCBcdTA0MzdcdTA0MzAgXHUwNDQ2XHUwNDM1XHUwNDNiXHUwNDM4XHUwNDQyXHUwNDM1IFx1MDQzZFx1MDQzMCBcdTA0NDBcdTA0MzVcdTA0MzNcdTA0MzhcdTA0NDFcdTA0NDJcdTA0NDBcdTA0MzBcdTA0NDZcdTA0MzhcdTA0NGZcdTA0NDJcdTA0MzAgXHUwNDNkXHUwNDMwIFx1MDQxYVx1MDQzZVx1MDQzZFx1MDQzM1x1MDQ0MFx1MDQzNVx1MDQ0MVx1MDQzMC4iLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJjaGVja2JveCIsImRlZl9jaGVja2VkIjoiMCIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsImljb25fY2xhc3MiOiIiLCJpY29uX3NpemUiOiIiLCJpY29uX2NvbG9yIjoiIiwidGVybXMiOiIifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiNiIsIm5hbWUiOiJzZW5kIiwibGFiZWwiOiJcdTA0MjBcdTA0MzVcdTA0MzNcdTA0MzhcdTA0NDFcdTA0NDJcdTA0NDBcdTA0MzBcdTA0NDZcdTA0MzhcdTA0NGYiLCJodG1sIjoic3VibWl0IiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIn0seyJic19jbGFzc19pZCI6IjYiLCJuYW1lIjoicmVzZXQiLCJsYWJlbCI6Ilx1MDQxOFx1MDQzN1x1MDQ0N1x1MDQzOFx1MDQ0MVx1MDQ0Mlx1MDQzOCIsImh0bWwiOiJyZXNldCIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidGVybXMiOiIifV0sIm9wdHNfYXR0cnMiOnsiYmdfbnVtYmVyIjoiNCJ9fSwiaW1nX3ByZXZpZXciOiJiYXNlLWNvbnRhY3QuanBnIiwidmlld3MiOiIyMTAxIiwidW5pcXVlX3ZpZXdzIjoiMTM1MiIsImFjdGlvbnMiOiIyOTAiLCJzb3J0X29yZGVyIjoiMSIsImlzX3BybyI6IjAiLCJhYl9pZCI6IjAiLCJkYXRlX2NyZWF0ZWQiOiIyMDE2LTA1LTAzIDE1OjAxOjAzIiwiaW1nX3ByZXZpZXdfdXJsIjoiaHR0cDpcL1wvc3Vwc3lzdGljLTQyZDcua3hjZG4uY29tXC9fYXNzZXRzXC9mb3Jtc1wvaW1nXC9wcmV2aWV3XC9iYXNlLWNvbnRhY3QuanBnIiwidmlld19pZCI6IjExXzQ1MzQ1MCIsInZpZXdfaHRtbF9pZCI6ImNzcEZvcm1TaGVsbF8xMV80NTM0NTAiLCJjb25uZWN0X2hhc2giOiIxMjVhZGMwMjVmZDk2YjU0ODRiNTZkNzQ3ZjliMmI3YyJ9